Audycja 102 (czwartkowa)

171
  • 19:00 Blog: Gadający Grzyb – Faryzejska obłuda
  • 19:18 Blog: Katarzyna – Świętych obcowanie w wydaniu ks. Bonieckiego
  • 19:38 Felieton: Stanisław Michalkiewicz – Kataplazm polityki historycznej (RM)
  • 19:56 Felieton: Piotr Jaroszyński – Myśląc Ojczyzna (RM)
  • 20:16 Wykład na WSKSiM – prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak – Pogorszenie obrazu historii Polski w ostatnich dwudziestu latach w większości krajów świata
  • 21:10 Wykład na WSKSiM – prof. dr hab. Tadeusz Marczak – Polska we współczesnej rosyjskiej literaturze geopolitycznej
  • 22:20 Żołnierze Wyklęci, Jerzego Ślaskiego fragm.30 – To maszeruje „Orlika” piechota – czyta MarkD

Recommended Posts

Leave a Comment