Czwartek (14 maja) godz. 18:30 Debata o gwarantowanej konstytucyjnie opiece nad kombatantami

0

14 maja  czwartek godz. 18:30  Spotkanie z kombatantami Armii Krajowej  na UJ – Debata nad Artykułem 19. Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych” 

Goście spotkania :
– płk Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”
– mjr Jerzy Krusenstern „Tom”
– kpt. Stanisław Szuro „Zamorski”
– por. Wacław Szacoń „Czarny”
Ekspert – dr Krzysztof Kozłowski z Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ

Recommended Posts

Leave a Comment