Audycja 293 (niedzielna)

1
Recommended Posts
Comments
 • MarkD
  Odpowiedz

  AUDYCJA 293 – SZCZEGÓŁY

  W wierszu „Białe kamienie” melodyjne okazują się nawet nazwy miejsc: Czerwonogród, Sidorów, Brzeżany, Czernelica, Waręż, Korzec, Podhorce./…/Autor „De profundis” nieustannie balansuje na granicy życia i śmierci. Mówi o narodzie, ale kieruje naszą uwagę ku perspektywie ostatecznej. Trudno bowiem inaczej czytać zamykające wiersz „Białe kamienie” słowa z Księgi Ezechiela: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli. – z recenzji GN 50/2010 „Zapomniane źródło”)

  19:00 Wiersz:Wojciech Wencel – Białe kamienie

  ____________________________________________________________

  Wzrost gospodarczy w znikomym stopniu przekłada się na poprawę sytuacji materialnej Polaków.

  19:04 Blog:Gadający Grzyb – Zielona wyspa w czarnej dziurze

  ____________________________________________________________

  Spojrzenie na opozycję w Rosji. Przypomnienie o zagrożeniach, które czekają ludzi przeciwstawiających się dyktaturze Putina. Czy powinniśmy wziąć sobie do serca uwagi autora? Jak to jest z nami?

  19:17 Blog:Aleksander Ścios (czyta MarkD) – Opozycja

  ____________________________________________________________

  „Dużo dużo później zrozumiałem dlaczego to poprawność językowa daje wolność…”. Przezroczysta przemoc to nic innego jak manipulowanie znaczeniem słów, które zniekształcają obraz rzeczywistości.

  19:28 Blog:Wiktorinoc (czyta IgorC) – Przezroczysta przemoc

  ____________________________________________________________

  Wyprawa Augusta II celem odzyskania Kamieńca Podolskiego zajętego przez Turków. Groźne zatargi między wojskami polskimi a saskimi w obozie między Lwowem a Brzeżanami. Bunt szlachty przeciwko rodzinie Sapiehów na Litwie. Ostatni akt wielkiej walki o Morze Bałtyckie. Odc. 116.

  19:34 Historia:czyta Katarzyna – „Dzieje Polski” Michała Bobrzyńskiego

  ____________________________________________________________

  Na szerokim tle sięgającym korzeni polskiej historii, wyrastających z chrześcijańskiej gleby, Profesor odkrywał kolejne warstwy palimpsestu polskich dziejów, zapisanego dążeniami kolejnych pokoleń do zdobycia, zachowania i utrwalenia zewnętrznej imperialnej, oraz wewnętrznej obywatelskiej wolności, przedstawiając ogromną rolę w tym procesie polskiej kultury, jej wielkość oddziałującą na sąsiednie narody i ratującą naszą narodową tożsamość w ciemnych latach niewoli.

  19:51 Wykład:prof.Andrzej Nowak – Czy to już koniec? Pytania o polską historię – Wrocławski Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego – Wrocław styczeń 2012

  ____________________________________________________________

  Różnice i podobieństwa miedzy ruchem dysydenckim, kontrolowanym przez komunistów, a akcją dezinformacyjną „Trust” Lenina w latach dwudziestych XX wieku. Ciąg dalszy Części II: ruch „dysydencki”. Odc. 68

  21:21 Czytanka:czyta Katarzyna – „Nowe kłamstwa w miejsce starych” Anatolija Golicyna

  ____________________________________________________________

  Konflikty etniczne są potencjalnym źródłem przyszłego rozpadu Federacji Rosyjskiej. Nieuchronny rozpad stwarza problem odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Mechanizm obronny przypomina wtedy działania trapera, który chce uniknąć pożaru : sam wznieca wokół siebie ogień.

  21:35 Czytanka:Grzegorz Rossa (czyta: JaWa) – Ciężkie czasy dla agentów cz.19

  ____________________________________________________________

  Kościół, Franco a sprawa Basków. Warto posłuchać tego fragmentu książki Mackiewicza, by poznać fakty związane z terroryzmem ETA i stosunek do nich świata zachodniego oraz Watykanu (czasów papieża Pawła VI)

  21:53 Czytanka:czyta MarkD – Casus baskijski – „Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy” – Józef Mackiewicz

  ____________________________________________________________

  „Cały (…) dotychczasowy kierunek demokracji polskiej był drogą fałszywą; jej liberalizm polityczny był w połowie naleciałością obcą, nie wywołaną potrzebami kraju, w połowie zaś dziedzictwem zboczeń politycznych naszego rozwoju dziejowego”.

  22:08 Czytanka:Roman Dmowski (czyta Gadający Grzyb) – Myśli nowoczesnego Polaka – odc.21

  ____________________________________________________________

  Wywiad dla pomniksmolensk.pl: Przewodniczącego KPN i pierwszego więźnia III RP Adama Słomkę zapytano o pierwsze myśli po wiadomości o Tragedii Smoleńskiej, czy Jego zdaniem Polska jest niepodległa, podłoże aresztowania i skazania, jak wygląda porównanie obecnych warunków w więzieniu z warunkami za czasów komuny i jak spędzał czas przez owe dwa tygodnie w osadzeniu.

  22:26 Wywiad:Adam Słomka (przew.KPN) – O niepodległości Polski

  ____________________________________________________________

  Czym jest Kościół, Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, Królestwo Chrystusowe. Na czym polega posłannictwo Kościoła. Błędne koncepcje rozumienia Królestwa Bożego i Kościoła.

  22:41 Dokument:czyta Katarzyna – Deklaracja Dominus Iesus

  ____________________________________________________________

  Książka „Gorszy niż faszysta” pokazuje na przykładzie sprawy Zyzaka, jak działają w Polsce pewne mechanizmy, które czasami są niezauważalne. Śledząc materiały pojawiające się na mój temat postanowiłem napisać instruktaż, na podstawie którego będziemy mogli wyciągnąć wnioski, jak bronić się przed systemem manipulacji i jak rozpoznać przeciwnika.

  22:56 Spotkanie:Paweł Zyzak w Węgrowie 19.12.2011 – Gorszy niż faszysta

  ____________________________________________________________

  Historia próby wywołania antypolskiej ruchawki wznieconej w 1933 roku przez członków Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi zakończonej tzw. „procesem kobryńskim”.

  24:07 Historia:Godziemba (czyta Gadający Grzyb) – Proces kobryński

  ____________________________________________________________

  „Mamy do czynienia z procesem zrzucania ofiar z sań, by ochronić przed odpowiedzialnością premiera Donalda Tuska”. Czy jest to początek dochodzenia do prawdy czy próby jej blokowania? Komentarz autora cotygodniowego felietonu „Głos Polski” do dymisji Edmunda Klicha i postawienia prokuratorskich zarzutów gen. Bielawie.

  24:19 Felieton Głos Polski:Antoni Macierewicz – Dymisje smolenskie

  ____________________________________________________________

  Władza gardzi polską historią suwerennością. Niszczy szkoły, likwiduje wojsko, degraduje przemysł. Władza olewa społeczeństwo i traktuje Polskę jak podbity kraj.

  24:29 Felieton:Jan Pietrzak – Dwa pomniki jedna hańba

  ____________________________________________________________

  Konsumpcjonizm jako narzędzie kolonizacji okazał się daleko bardziej groźnym zjawiskiem niż to przewidział Samuel Straus. Konsumpcjonizm jako narzędzie polityczne dawniej i dziś.

  24:35 Felieton Spróbuj pomyśleć:Zbigniew Hałat – Jak za króla Sasa

  ____________________________________________________________

  Zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu Romana Kluski pt: „Etyka czynnikiem sukcesu w biznesie”, wygłoszonego podczas VIII Pielgrzymki Pracodawców i Przedsiębiorców do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, zorganizowanej przez Duszpasterstwo „Talent”. Kluska podkreślał, że współczesny polski przedsiębiorca musi walczyć z wieloma problemami, z których największym jest naszpikowanie życia regułami prawnymi. Tym samym praca i wysiłek przestały być wyznacznikiem sukcesu, a stała się nim dobra relacja z władzą i urzędnikami. Rodzi to wiele niebezpieczeństw – w tym największą – korupcję. Wykład miał miejsce 4 grudnia 2011 roku…

  24:45 Wykład:Roman Kluska – Etyka czynnikiem sukcesu w biznesie

  ____________________________________________________________

  Jak rozumie autor listu przykazania dane Mojżeszowi? Dalszy ciąg polemiki z judaizmem.

  02:07 Patrystyka:ks.prof.Arturo Katolo – List pseudo Barnaby – fr.2

  ____________________________________________________________

  Decyzja KRRiT ma charakter jednoznacznie polityczny, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Gdzie szukać powodów takiego działania?

  02:21 Wypowiedź:Grzegorz Braun – O nieprzyznaniu koncesji Telewizji Trwam

Leave a Comment