Audycja 1114 (czwartkowa) zajawki

19:01 Audiobook: Józef Mackiewicz (czyta MarkD)       Zwycięstwo prowokacji       Organizator: wyd.Kontra "Jedinaja i niedielimaja". - W tej fałszywej diagnozie istoty bolszewizmu, nacjonalizm rosyjski nie stanowił wyjątku. Rosyjska kontrrewolucja nie potrafiła zdobyć się na przeciwstawienie mu czegoś innego poza kryterium interesu ściśle państwowego.

Audycja 1113 (niedzielna) zajawki

19:08 Audiobook: Józef Mackiewicz (czyta MarkD)       Zwycięstwo prowokacji       Organizator: wyd.Kontra Białoruś zajęła jeszcze bardziej jednoznaczne stanowisko, gdy chodziło o wybór "raczej" po stronie bolszewickiej, a przeciw nacjonalizmom rosyjskiemu, a głównie polskiemu. Ukraina: Większość Dyrektoriatu opowiada się przeciwko "wszelkiej interwencji", co w praktyce oznacza kompromis z bolszewikami. Jedynie Petlura wypowiada się raczej za sojuszem z Polską, przeciwko bolszewikom. Dochodzi do rozłamu, w wyniku którego Petlura ogłasza się "naczelnym atamanem Ukrainy".

Audycja 1112 (czwartkowa) zajawki

19:01 Audiobook: Józef Mackiewicz (czyta MarkD)       Zwycięstwo prowokacji Przewrót bolszewicki oparł Lenin na dwóch dekretach: "Dekrecie o pokoju" i "Dekrecie o ziemi", ogłoszonych już nazajutrz po wybuchu rewolucji, tj. 8 listopada 1917 roku. Ale zaledwie po tygodniu, dnia 16 listopada, dołącza słynną "Deklarację Praw Narodów Rosji", która obwieszcza: "prawo wszystkich narodów b.imperium do samostanowienia i niepodległości, włącznie z oderwaniem i stworzeniem samodzielnego państwa".
page  1  of  222