Audycja 952 (niedzielna) zajawki

24:38 Spotkanie: Ewa Kurek, prow. Grzegorz Surdy
      O Zaporczykach, Żydach, politykach i historykach
      Organizator / Źródło: Krakowski Klub Wtorkowy / https://wkrakowie2018.wordpress.com/

Stosunki polsko-zydowskie w ujęciach politycznych, historycznych, cywilizacyjnych

Audycja 951 (czwartkowa) zajawki

21:13 Wykład: dr Rafał Brzeski
      RWI 12. Czego się bać?
      Organizator / Źródło: NAI Warszawa / https://www.youtube.com/channel/UCcGHR-SttOS4qGLMa-ef0zA

Cykl RWI – Realia wojny informacyjnej. Niemcy mają Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, ale nie mają konstytucji. Ostatni, 146, artykuł Grundgesetz, czyli nadanej przez mocarstwa okupacyjne w 1949 roku Ustawy Zasadniczej głosi, że „po urzeczywistnieniu jedności i wolności Niemiec” utraci ona „moc obowiązującą w dniu, w którym wejdzie w życie konstytucja przyjęta w drodze swobodnej decyzji Narodu Niemieckiego”. Oba państwa niemieckie Budesrepublik i Niemiecka Republika [...]

Audycja 950 (niedzielna) zajawki

19:01 Blog: Elig (czyta MarkD)
      Cenzura Internetu - kolejne podejscie

W styczniu 2012 szerokie protesty społeczne zmusiły władze krajów europejskich do wycofanie się z amerykańskiej umowy ACTA. Tym razem zagrożenie dla wolności słowa w Internecie przychodzi z Brukseli.

page  10  of  178