Audycja 1195 (czwartkowa) zajawki

19:31 Audiobook: Fulla Horak       Święta Pani, A kto w ciemności chodzi, nie wie dokąd idzie (J 12,35)       Źródło: http://swietapani.niepoprawneradio.pl "Urywki z zapisków i brulionów oraz wyjątki z listów do Matki Heleny ze Zgromadzenia Sacré Coeur we Lwowie"

Audycja 1194 (niedzielna) zajawki

01:16 Dyskusja: Barbara Stanisławczyk-Żyła, Małgorzata Wołczyk, Grzegorz Górny
      Czy neomarksistowski projekt zbliża się ku końcowi?
      Organizator / Źródło: Cykl Polska na froncie sporów cywilizacyjnych. / https://www.youtube.com/user/IPNtvPL/videos

W świecie zachodnim od wieków toczy się walka o kształt cywilizacji, wyznaczając tło dla wielu wydarzeń nie tylko historycznych, ale i współczesnych. Polska stoi najczęściej w ich centrum.

Audycja 1193 (czwartkowa) zajawki

19:24 Audiobook: Fulla Horak       Święta Pani       Źródło: http://swietapani.niepoprawneradio.pl Od „Ateizmu do mistycyzmu” to biografia Fulli Horak opracowana przez Wydawnictwo „Arka” (brak konkretnej daty wydania książki) na podstawie świadectwa mec. Jadwigi Towarnickiej z 7 XII 1994r. oraz jej listu do papieża Jana Pawła II z 25 III 1995r, a także siostry mistyczki – Zofii Horak.
page  30  of  278