Audycja 850 (czwartkowa) zajawki

20:03 Debata: prof. Wojciech Mruk, dr. hab. Marian Małecki
      Wyprawy krzyżowe - powód do dumy czy wstydu?
      Źródło: https://www.youtube.com/user/PoloniaChristianaTV/videos

Średniowieczna Europa obroniła się przed islamskim zagrożeniem i nawet na pewien czas odbiła od muzułmanów swoje ziemie, miejsce urodzenia, życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czy z tego powodu powinniśmy się wstydzić? Lewicowe media przekonują nas, że tak!

Audycja 849 (niedzielna) zajawki

01:23 Spotkanie: Leszek Zebrowski
      Tajne Słuzby w PRL i III RP
      Źródło: https://www.youtube.com/user/kpgizbo

Przyjechali do Polski na ruskich tankach, zmienili nazwiska na "ski" i "wicz" odgrywają potomków polskiej szlachty. Nazwiska ich dziadów kończyły się na "an". Nie ma żadnej wojny Polsko-Polskiej, jest wojna 3 pokolenia Polaków z 3 pokoleniem azjatyckiej swołoczy!

Audycja 848 (czwartkowa) zajawki

20:15 Spotkanie: prof. Jan Żaryn, dr Jan Szarek, dr Mirosław Szumiło
      "Polska pamięć"
      Organizator / Źródło: Przystanek Historia IPN / http://blogress.pl

"W Polsce, jak i poza jej granicami w życiu emigracyjnym Polaków, istnieje bardzo silna i niekwestionowana już dzisiaj potrzeba uprawiania polityki historycznej. Czas, w którym żyjemy jest w tym sensie niezwykły, że nawet najwięksi wrogowie tego pojęcia, a było ich bardzo wielu (…), nie są już jawnie niechętni prezentacji polskiej historii. To pewne zwycięstwo pokolenia, które o tę politykę historyczną starało się; to zwycięstwo historyków i narodu polskiego".

page  4  of  138