Audycja 861 (niedzielna) zajawki

23:31 Nigdy się nie poddawaj : Wojciech Sumlinski
      Bronisław Komorowski to przestępca!
      Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCM5aYlgEbslOTUjZMBlKoeg

Były Prezydent RP, były Marszałek Sejmu, autorytet wielu również dziś, lecz co najistotniejsze - uwikłany w szereg nieprawidłowości, przestępstw, machlojek: Bronisław Komorowski. Kiedy przyjdzie czas, by osobę tę nazywać Bronisławem K.?

Audycja 860 (czwartkowa) zajawki

19:15 Blog: Katarzyna
      Rozmyslania przy zmywaku mamy Katarzyny - Jak bylo, Panie Prezydencie?

Nie wiem czy by·o tak, jak pisz·. Faktem jest, ·e straci·am zaufanie do mojego Prezydenta i na pewno tego poniedzia·ku 24 lipca, dzie· po historycznej rocznicy przyst·pienia do Targowicy króla Stanis·awa Augusta Poniatowskiego, nie zapomn· do ko·ca ·ycia. Kto bli·ej ·tronu· niech szuka innych odpowiedzi na pytanie, kto trafniej oceni· weto Prezydenta; Jerzy Targalski czy Zofia Romaszewska? A mo·e kto· inny? Opinii i ocen jest wiele, mo·na docieka·.

Audycja 859 (niedzielna) zajawki

23:40 Nigdy się nie poddawaj: Wojciech Sumliński
      AmberGold i Donald Tusk? Mafijne Państwo Polskie!
      Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCM5aYlgEbslOTUjZMBlKoeg

Mafia Państwowa - z ludźmi na wysokich stołkach w roli głównej! O Bronisławie Komorowskim powiedziano już wiele, ogrom społeczeństwa odetchnąłby z ulgą widząc byłego prezydenta z czarnym paskiem na oczach i określeniem "Bronisław K." - nie on jeden stanowił jednak podstawę przestępczego charakteru znacznej części polskiego państwa

page  6  of  144