Audycja 964 (niedzielna) zajawki

01:12 Spor historyczny: Leszek Żebrowski w sporze z autorem Wocjiechem Lada
      'Bandyci z Armii Krajowej'? - nie, to bandycka ksiaizka o AK!
      Źródło: https://www.facebook.com/WykleciTV/

Wojciech Lada o historii pisać nie umie, bo jej nie zna, choć elementarne rzeczy powinien wiedzieć choćby ze szkoły. Fałszowanie cytatów, opuszczanie najważniejszych źródeł i dokumentów, przywoływanie w bibliografii pozycji, których w ogóle nie ma. To świadczy, że to nie tylko brak talentu, ale skrajnie zła wola. To nie ci, o których on pisze, byli bandytami, to jego książka o nich jest bandycka, bo zawiera bezczelne kłamstwa. Mamy do czynienia z [...]

Audycja 963 (czwartkowa) zajawki

21:20 blog: Lech 'Losek' Mucha
      Pic na wodę. O protestach ekoterrorystów i współczesnych zamkach na piasku
      Źródło: https://www.blog-n-roll.pl/pl/blogs/lech-losek-mucha

Jak sobie pomyślę, że żyjemy w państwie, które żąda od obywatela zgody na postawienie garażu na własnej ziemi, a potrafi wydać bez problemu zgodę na budowę zamczyska o powierzchni porównywalnej w Malborkiem, na terenach wspólnych, na terenach należących do nas wszystkich, na obszarach chronionych, to też nóż mi się w kieszeni otwiera…

Audycja 962 (niedzielna) zajawki

19:21 Audiobook: Florian Czarnyszewicz (czyta Władysław)
      Wicik Zywica
      Źródło: http://wicikzywica.niepoprawneradio.pl

"Zgodnie z zapowiedzią Bobowicza tejże samej nocy niemal cały personel posterunku wyruszył w nadzwyczajny patrol".

page  6  of  178