Audycja 900 (czwartkowa) zajawki

19:01 Blog: Michael (czyta MarkD)
      13 grudnia 2017. Swieto totalnej opozycji
      Źródło: http://blogmedia24.pl/blog/30

Od kilkuset lat nasze położenie geopolityczne nie zmienia się, od kilkuset lat na terytorium naszego kraju przebiega granica cywilizacyjna pomiędzy Wschodem a Zachodem, która dzieli polskie społeczeństwo na dwie odwieczne formacje demokratycznej i prawicowej cywilizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów - partia polska turańskiej i lewicowej cywilizacji autokratycznego Wschodu - partia antypolska

Audycja 899 (niedzielna) zajawki

19:54 Wykład: Prof. Andrzej Nowak
      Bilans drugiej niepodleglosci
      Organizator / Źródło: Solidarni 2010 / https://www.youtube.com/channel/UCz4Co7CCxbxZWJhmi8vka8Q

Projekt Akademia Polskości - Wspólnota dziejów i kultury, w ramach którego realizowany jest cykl wykładów "Węzły polskiej pamięci", otrzymał częściowe dofinansowanie z Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Wykłady będą kontynuowane w 2018r. - roku obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości!

Audycja 898 (czwartkowa) zajawki

19:43 Rekolekcje: o. Michał Legan, o. Michał Olszewski
      Advent 2017: Misericordia et misera - cz.1
      Organizator / Źródło: Profeto.pl / https://www.youtube.com/user/Profetopl/videos

Pierwsze międzynarodowe rekolekcje online na adwent, pod patronatem Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji. Napisy w trzech językach: angielskim, włoskim i rosyjskim. Głoszą Misjonarze Miłosierdzia: o. Michał Legan osppe i ks. Michał Olszewski scj. Więcej na http://radioprofeto.pl

page  7  of  158