Audycja 875 (niedzielna) zajawki

01:44 Wyklad: prof. Janusz Czetwertynski
      Zmierzch Cywilizacji Europejskiej (na zachodzie)
      Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCz4Co7CCxbxZWJhmi8vka8Q

Jakikolwiek rzeczownik sobie wymyślimy, to przedmiot tego rzeczownika bedzie miał charakter ilosciowy bądź jakościowy. To schemat poz który nie jesteśmy w stanie wyjść. Do zrozumienia tego świata prowadzi wiele dróg.

Audycja 874 (czwartkowa) zajawki

19:52 Wykład: Leszek Żebrowski
      Tajne służby w PRL i III RP
      Organizator / Źródło: Kacper Gizbo / https://www.youtube.com/channel/UCN2NdIpmc89jixvtf2khpcw

Przyjechali do Polski na ruskich tankach, zmienili nazwiska na "ski" i "wicz" odgrywają potomków polskiej szlachty. Nazwiska ich dziadów kończyły się na "an". Nie ma żadnej wojny Polsko-Polskiej, jest wojna 3 pokolenia Polaków z 3 pokoleniem azjatyckiej swołoczy!

Audycja 873 (niedzielna) zajawki

01:13 Spotkanie: Rafal Ziemkiewicz, prof. Arkadiusz Adamczyk
      Spor o mit Jozefa Pilsudskiego
      Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCy1x9wtGTkEOI7RsoGBg1iw

Zapis debaty publicysty Rafała Ziemkiewicza oraz historyka prof. Arkadiusza Adamczyka na temat roli mitu Józefa Piłsudskiego w międzywojennej Polsce oraz w czasach współczesnych. Wydarzenie zorganizowała Księgarnia Wojskowa im. gen. Grota Roweckiego we współpracy we Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich w Łodzi.

page  7  of  150