Audycja 1024 (czwartkowa) zajawki

19:00 Blog: Aleksander Scios (czyta MarkD)       To jest wojna o pamiec       Źródło: https://bezdekretu.blogspot.com Przyszłość Polaków nie jest zdeterminowana władzą tej czy innej partii politycznej, nie podlega woli tego czy innego prezesa. Zależy natomiast od kwestii: czy i na ile potrafimy bronić polskiej pamięci, dobrego imienia, prawdy o naszych przodkach.

Audycja 1023 (niedzielna) zajawki

19:47 Promocja książki: dr Tomasz Łabuszewski, dr Kazimierz Krajewski, dr Andrzej Chmielarz. Prowadzenie: red. Jędrzej Lipski       'Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945-1957'       Organizator: IPNtvPL Publikacja ukazuje losy najsilniejszej struktury konspiracji antykomunistycznej – Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN. W jego dziejach jak w soczewce skumulowały się wszystkie problemy konspiracji nurtu poakowskiego. Kryzys dowództwa, brak jednolitej, spójnej koncepcji prowadzenia działalności niepodległościowej, faktyczna dobrowolna utrata kontroli nad strukturami terenowymi. Historia Zrzeszenia jawi się w publikacji jako historia koncepcji organizacyjnej wewnętrznie [...]

Audycja 1022 (czwartkowa) zajawki

WYBORY W GDAŃSKU - WAŻNE MATERIAŁY! - gazeta "Układ Gdański" wydana wczoraj, dokładnie podczas konwencji wyborczej Grzegorza Brauna w wersji drukowanej; a dzisiaj w formie cyfrowej) przez KKW Grzegorza Brauna https://www.kwwgrzegorzabrauna.pl/wp-content/uploads/2019/02/ukladgdanski-cyfrowa.pdf - raport ABW Departamentu Kontrwywiadu (o którym wzmiankuje się w ww. gazecie, jest w niej także link do pobrania) https://www.filedropper.com/ukladgdanski
page  8  of  200