Prezentujemy poniżej obszerną listę polskich witryn internetowych, które łączy szacunek dla polskiej historii i tradycji oraz troska o przyszłość naszej ojczyzny. Prosimy o nadsyłanie nowych adresów internetowych oraz sygnalizowanie, jeśli publikowane odnośniki straciły swoją aktualność. 

<
P O R T A L E   P A R T N E R S K I E   N I E P O P R A W N E G O   R A D I A   P L 
13 Grudnia http://13grudnia.org.pl/
Afery PO http://markd.pl/afery-po/
Bibuła http://www.bibula.com/
Blogmedia 24 http://blogmedia24.pl/
Blogpress http://www.blogpress.pl/
Blog-n-roll http://www.blog-n-roll.pl/
Cięta Riposta http://niepoprawneradio.pl/cietariposta/
Fundacja „Lex Nostra” http://www.fundacja.lexnostra.pl/
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy http://www.ksd.media.pl/ 
Kongres Mediów Niezależnych http://niezaleznemedia.blogspot.com/ 
Nieznudzeni Polską http://nieznudzeni.pl/
Obiektywnie http://obiektywnie.com.pl/
Ofensywa Wolności http://ofensywawolnosci.pl/
Oficyna „Aurora” http://www.oficyna-aurora.pl/
Polonia Semper Fidelis http://www.atopolskawlasnie.com/
Pomnik „Smoleńsk” http://www.pomniksmolensk.pl/
Radio Arizona http://radio.radiopomost.com/
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania  http://swseiz.pl/
Solidarni 2010 http://solidarni2010.pl/
Stowarzyszenie Solidarność Walcząca http://www.solidarni.waw.pl/ 
Stowarzyszenie Wolność i Suwerenność http://www.wis.org.pl/
W Obronie Wiary i Tradycji Katolickiej http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/
Wolna Polska http://wolnapolska.pl/
Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża http://wzzw.wordpress.com/
Żołnierze Wyklęci http://podziemiezbrojne.blox.pl/html
Żulicki – Sklep wędkarski http://www.wedkarski.zulicki.pl/ 
   
G A Z E T Y   I   C Z A S O P I S M A   W   I N T E R N E C I E
   
ARCANA http://www.arcana.pl/index.php?akcja=arcana 
CHRISTIANITAS http://pismo.christianitas.pl/ 
CYWILIZACJA http://cywilizacja.ien.pl/ 
CZAS STEFCZYKA http://www.stefczyk.info/czas-stefczyka 
GAZETA OBYWATELSKA http://gazetaobywatelska.info/ 
GAZETA POLSKA http://www.gazetapolska.pl 
GLAUKOPIS http://glaukopis.pl/ 
GŁOS http://www.glos.com.pl 
GONIEC http://www.goniec.net/ 
GOŚĆ NIEDZIELNY http://gosc.pl/ 
HEJ KTO POLAK! http://hej-kto-polak.pl/wp/ 
IDŹ POD PRĄD http://www.idzpodprad.pl 
KWORUM http://www.kworum.com.pl/ 
KURIER WILEŃSKI http://kurierwilenski.lt/ 
MYŚL http://www.mysl.pl 
MYŚL POLSKA http://www.myslpolska.pl 
NAJWYŻSZY CZAS http://nczas.com/ 
NASZ DZIENNIK http://www.naszdziennik.pl/ 
NASZA POLSKA http://www.naszapolska.pl/ 
NIEDZIELA http://www.niedziela.pl 
NOWE PAŃSTWO http://www.nowepanstwo.pl 
NOWY KURIER http://www.nowykurier.com/ 
NOWY OBYWATEL http://www.nowyobywatel.pl 
PRZEWODNIK KATOLICKI http://www.przewodnik-katolicki.pl/ 
THE POLAND TIMES http://thepolandtimes.com/ 
TYGODNIK „SOLIDARNOŚĆ” http://www.tygodniksolidarnosc.com/ 
TRWANIE http://www.trwanie.com/ 
TRYBY http://www.e-tryby.pl/ 
WARSZAWSKA GAZETA http://www.warszawskagazeta.pl 
   
R A D I O   I   T V   W   I N T E R N E C I E
   
AR TV CHICAGO http://www.artvchicago.com/ 
DLA POLSKI TV http://www.dlapolski.pl 
EWTN TV http://www.ewtn.com/ 
FRANCISZKANIE TV http://www.franciszkanie.tv/ 
FRONDA TV http://www.fronda.pl/videoteka/ 
GAZETA POLSKA VOD http://vod.gazetapolska.pl/ 
JOW TV http://www.jow.pl/jowtv 
NIEDZIELA FM http://www.niedziela.pl/audio_spis.php 
NIEDZIELA TV http://www.tv.niedziela.pl/ 
NIEPOPRAWNE RADIO http://www.niepoprawneradio.pl/ 
NIEPOPRAWNI TV http://www.niepoprawni.pl/tv 
OPOKA TV http://www.opoka.tv/ 
POLONIA CHRISTIANA TV http://www.pch24.pl/pchtv,1.html 
POLONIA TUBE TV http://www.poloniatube.ca/# 
POLSKA TELEWIZJA W CHICAGO http://www.polskatelewizja.com/ 
PROGRAM 7 http://www.program7.pl/ 
RADIO BEZ CENZURY http://radiobc.pl/ 
RADIO JASNA GÓRA http://www.radiojasnagora.pl/ 
RADIO MARYJA http://www.radiomaryja.pl 
RADIO POMOST http://radiopomost.com/ 
RADIO WARSZAWA http://radiowarszawa.com.pl/ 
RADIO WNET http://www.radiownet.pl 
RADIO WOLNE MEDIA http://radio.wolnemedia.net/# 
RAZEM TV http://razem.tv/ 
REBELYA TV http://rebelya.pl/tv/ 
TELEWIZJA INTERPOLONIA http://www.tvinterpolonia.org/ 
TELEWIZJA TRWAM http://www.tv-trwam.pl 
TELEWIZJA REPUBLIKA http://telewizjarepublika.pl/ 
TV ASME http://www.asme.pl/tvasme.shtml 
TVG-9 http://www.tvg9.cba.pl/ 
TAJNE KOMPLETY http://www.youtube.com/user/tajnekomplety/feed 
SIM RADIO http://www.simradio.pl/ 
NTV – NIEZALEŻNA TELEWIZJA http://niezaleznatelewizja.pl/ 
KONTESTACJA http://www.kontestacja.com 
RADIO RP https://radioRP.fm 
TV NIEZALEŻNA POLONIA http://www.tvniezaleznapolonia.org/ 
   
P O R T A L E   P A T R I O T Y C Z N E   I   B L O G O S F E R A
   
13 grudnia 1981 http://13grudnia81.pl/ 
ARCANA http://www.portal.arcana.pl/index.html 
ARKA NOEGO  http://arkanoego.net/ 
ASME www.asme.pl 
BESTIE KOMUNIZMU http://www.bestiekomunizmu.pl/ 
BIBUŁA http://www.bibula.com 
BLOGMEDIA 24 http://blogmedia24.pl/ 
BLOGOPINIA 24 http://blogopinia24.pl/ 
BLOGPRESS http://www.blogpress.pl/ 
CHRISTIANITAS http://christianitas.pl/ 
DEON http://www.deon.pl/ 
DLA POLSKI http://www.dlapolski.pl 
ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOSCI http://encyklopedia-solidarnosci.pl/ 
FAKTY CHICAGO http://faktychicago.com/ 
FREE POLAND http://www.freepl.info 
FRONDA http://www.fronda.pl 
GAZETA BANKOWA http://gb.pl/ 
GŁOS http://www.glos.com.pl 
HEJ KTO POLAK! http://hej-kto-polak.pl 
HOT NEWS http://hotnews.pl/ 
ISKRY POLSKOŚCI http://www.iskry.pl/ 
KRAKÓW NIEZALEŻNY http://www.krakowniezalezny.pl 
KONTROWERSJE http://kontrowersje.net 
KWORUM http://www.kworum.com.pl/ 
LUSTRO NAUKI http://lustronauki.wordpress.com 
MAŁY SABOTAŻ http://www.malysabotaz.pl 
MONITOR POLSKI http://www.monitor-polski.pl 
MYŚL http://www.mysl.pl 
MYŚL POLSKA http://www.myslpolska.info 
NACJONALISTA http://www.nacjonalista.pl/ 
NARODOWE SIŁY ZBROJNE http://nsz.com.pl/ 
NASZA WITRYNA http://www.naszawitryna.pl/ 
BLOG-N-ROLL (dawniej niepoprawni.pl)
http://www.blog-n-roll.pl 
NIEZALEŻNA http://www.niezalezna.pl 
NIEZNUDZENI POLSKĄ http://www.nieznudzeni.pl/ 
NOWA PRAWICA www.nowaprawica.org.pl 
OB-CIACH http://www.ob-ciach.net/ 
OJCZYZNA http://www.ojczyzna.pl/ 
OPCJA NA PRAWO http://www.opcjanaprawo.pl/ 
PATRIAE FIDELIS http://patriaefidelis.pl/
PATRIOTA http://www.patriota.pl/ 
PATRIOTYCZNA LISTA STRON http://patriotyczna.listastron.pl/ 
PLAC WOLNOŚCI http://www.plwolnosci.pl/ 
POCZTA SOLIDARNOŚCI 1982-1989 http://www.podziemna.republika.pl/ 
POLITYCZNI http://www.polityczni.pl/ 
POLONIA CHRISTIANA http://www.pch24.pl/ 
POLONIA W SAN FRANCISCO http://www.poloniasf.org/ 
PRAWDĘ MÓWIĄC http://prawdemowiac.pl/ 
PRAWICA NET http://prawica.net/ 
PRAWY LAS http://prawylas.pl/ 
PRAWY PL http://www.prawy.pl/ 
PRESSJE http://www.pressje.org.pl/ 
PRO KAPITALIZM http://www.prokapitalizm.pl/ 
PRZYMIERZE NARODOWE http://www.przymierzenarodowe.pl/
RADIO WNET http://www.radiownet.pl 
RAJD KATYŃSKI http://www.rajdkatynski.com/
REBELYA http://www.rebelya.pl 
RODAK NET http://www.rodaknet.com/ 
RODZINA KATOLICKA http://www.rodzinakatolicka.pl/ 
RZECZY WSPÓLNE http://www.rzeczywspolne.pl 
SALON 24 http://www.salon24.pl 
SEJSMOGRAF ANTYPOLONIZMU http://www.antypolonizm.pl 
SMOLEŃSK 2010 http://smolensk-2010.pl/ 
SOLIDARNI 2010 http://solidarni2010.pl/ 
STEFCZYK INFO http://www.stefczyk.info/ 
TWÓJ RUCH http://twojruch.net/
W POLITYCE http://www.wPolityce.pl 
WARSZAWSKA GAZETA http://www.warszawskagazeta.pl 
WIERNI OJCZYŹNIE http://www.wierni-ojczyznie.pl 
WILNOTEKA http://www.wilnoteka.lt/ 
WIRTUALNA POLONIA http://wirtualnapolonia.com/ 
WOLNA POLSKA http://www.wolnapolska.pl 
WOLNE MEDIA http://wolnemedia.net/ 
ZBROJOWNIA http://zbrojownia.net/ 
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI http://podziemiezbrojne.blox.pl/html 
NASZEBLOGI.PL http://naszeblogi.pl 
UJAWNIAMY 24 http://www.ujawniamy24.pl/ 
NIEWYGODNE INFO PL http://www.niewygodne.info.pl/index.htm 
   
O R G A N I Z A C J E
   
14 CZERWCA http://www.14czerwca1940.pl/ 
AFERY PRAWA http://aferyprawa.eu/ 
AUSTRALIAN POLISH HISTORICAL SOCIETY http://www.polishhistoricalsociety.org.au/ 
BYLI DZIAŁACZE WZZ WYBRZEŻA (OPP) http://wzzw.wordpress.com/ 
DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA http://db.org.pl/ 
DYSKRYMINACJA DE http://www.dyskryminacja.de/ 
ELECTRONIC MUSEUM http://www.electronicmuseum.ca/ 
EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH http://euwp.eu/ 
FEDERACJA POLONIA http://www.federacja-polonia.dk/ 
FORUM POLONII http://www.forumpolonii.at/ 
FUNDACJA NIEZALEŻNE MEDIA http://niezalezna.pl/5969-fundacja-niezalezne-media 
FUNDACJA PAMIĘTAMY http://www.fundacjapamietamy.pl/ 
FUNDACJA SEMPER POLONIA http://www.semperpolonia.pl/fundacja/ 
GENEALOGIA POLAKÓW http://www.genealogia.okiem.pl/index.php 
GERMAN CAMPS – POLISH VICTIMS http://germancampspolishvictims.info/ 
HGW WATCH http://hgw-watch.pl/ 
INSTYTUT EDUKACJI NARODOWEJ http://www.ien.pl/ 
INSTYTUT KOŚCIUSZKI http://ik.org.pl/ 
INSTYTUT MISESA http://mises.pl/ 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ http://www.ipn.gov.pl/ 
INSTYTUT SOBIESKIEGO http://www.sobieski.org.pl/ 
JAWORZNIACY http://jaworzniacy.pl/ 
KATOLICKE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY http://www.ksd.media.pl/ 
KATYŃ – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA (OPP) http://www.katyn-pamietam.pl/ 
KLUB MIŁOŚNIKÓW DOBRYCH MEDIÓW http://www.kmdm.pl/index.php  
KLUBY PATRIOTYCZNE http://www.klubypatriotyczne.pl/ 
KONGRES MEDIÓW NIEZALEŻNYCH http://niezaleznemedia.blogspot.com/ 
KONGRES POLAKÓW W ROSJI http://www.poloniarosji.ru/ 
KONWENT http://www.konwent.de/ 
KRESY-SIBERIA VIRTUAL MUSEUM http://kresy-siberia.org/ muzeum/?lang=en 
MELBOURNE PL http://www.melbourne.pl/ 
MIASTO WROCŁAW http://www.miastowroclaw.pl  
MUZEUM PAMIĘCI KOPALNI WÓJEK http://muzeum-wujek.pl/ 
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO http://muzeum1944.home.pl/ 
NARODOWE ODRODZENIE POLSKI http://www.nop.org.pl/ 
NASZ DOM http://www.naszdom.org/ 
NIEPOKONANI 2012 http://niepokonani2012.pl/ 
NY PL http://www.ny.pl/ 
OB-CIACH NET http://www.ob-ciach.net/index.php 
OBÓZ WIELKIEJ POLSKI http://www.owp.com.pl/index.php 
OKIEM – ENCYKLOPEDIA ZJAWISK XXI WIEKU http://www.okiem.pl/ 
ORGANIZACJA MONARCHISTÓW POLSKICH http://www.legitymizm.org/ 
OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ http://www.omp.org.pl/ 
PAFERE http://www.pafere.org/ 
PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI http://www.wicipolskie.org/ 
PETYCJE http://www.petycje.pl/ 
PO WATCH http://powatch.blox.pl/html 
POLISH AMERICAN CULTURAL CENTER http://www.polishamericancenter.org/ 
POLISH SCHOLARSHIP http://www.polishscholarship.com/ 
POLONIA NA WĘGRZECH http://www.polonia.hu/ 
POLONIA ŚWIATA http://www.polonia.org/ 
POLONIA VIVA! http://polonia-viva.eu/index.php 
POLONIA W DALLAS http://www.dallas.pl/ 
POLONIA W DUBAJU http://www.dubaipolonia.pl/ 
POLONIA W EDMONTON http://www.polonia.cc/ 
POLONIA W FINLANDII http://polonia-finlandia.fi/ 
POLONIA W HOLANDII http://polonia.nl/ 
POLONIA W REPUBLICE CZESKIEJ http://www.polonica.cz/ 
POLONIA WE FRANCJI http://www.polonika.eu/?p=p_26&sName=o-nas 
POLONIA WŁOSKA http://polonia-wloska.org/ 
POLSKA WALCZĄCA http://www.polskawalczaca.com/ 
POMNIK SMOLEŃSK 2010 http://www.pomniksmolensk.pl/ 
PRIMUM NON NOCERE http://www.sppnn.org.pl/ 
PULS POLONII http://www.pulspolonii.com/ 
RODZINY WYBORCÓW http://www.rodzinywyborcow.net/ 
RUCH JOW http://www.jow.pl/ 
RUCH PATRIOTYCZNY http://www.patriotyczny.pl/ 
SOIRP http://www.soirp.iap.pl/ 
SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA http://www.sw.org.pl/ 
STOWARZYSZENIE 13 GRUDNIA http://www.13grudnia.org.pl/ 
STOWARZYSZENIE IM. PIOTRA SKARGI http://www.piotrskarga.pl/ 
STOWARZYSZENIE ODRA – NIEMEN http://www.odraniemen.org/ 
STOWARZYSZENIE PRZECIW BEZPRAWIU http://www.aferyibezprawie.org/
STOWARZYSZENIE RODZIN KATYŃ 2010 http://smolensk-2010.pl/tag/stowarzyszenie-rodzin-katyn-2010 
STOWARZYSZENIE KOLIBER http://www.koliber.org/ 
STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA http://www.solidarni.waw.pl/ 
SUPPORT POLAND AGAINST THE LIES http://www.supportpoland.org/ 
TUSK WATCH http://tuskwatch.pl/ 
USOPAŁ http://www.usopal.pl/ 
WIELKA SOLIDARNOŚĆ http://wielka-solidarnosc.pl/ 
WOLNOŚĆ I KAPITALIZM http://www.kapitalizm.org/ 
WSPÓLNOTA POLSKA http://wspolnotapolska.org.pl/ 
FUNDACJA „PATRIA’ http://www.fundacja-patria.pl/ 
POLONIUSZ http://www.poloniusz.pl/ 
MY POLACY DE http://www.mypolacy.de/ 
ZAGRANICZNI PL http://www.zagraniczni.pl/ 
   
W I T R Y N Y   P R Y W A T N E
   
Wojciech Cejrowski http://cejrowski.com/ 
Sławomir Cenckiewicz http://www.slawomircenckiewicz.pl/ 
Ryszard Czarnecki http://www.ryszardczarnecki.pl/ 
Mirosław Dakowski http://dakowski.pl/ 
Jerzy Faliński http://elfal.com/solidarnosc/ 
Witold Gadowski http://wgadowski.salon24.pl/ 
Robert Gwiazdowski http://www.gwiazdowski.pl/ 
Tadeusz Isakowicz-Zalewski http://www.isakowicz.pl/ 
Jerzy Jachowicz http://www.radiownet.pl/rycerze/jachowicz 
Piotr Jaroszyński http://www.piotrjaroszynski.pl/ 
Stefan Kisielewski http://www.stefan_kisielewski.republika.pl/ 
Zbigniew Kuźmiuk http://kuzmiuk.blog.onet.pl/ 
Zbigniew Kuźmiuk http://jakuccy.pl/ 
Waldemar Łysiak http://www.lysiak.wxv.pl/portal.htm 
Antoni Maciarewicz http://www.antonimacierewicz.pl/ 
Józef Mackiewicz http://www.tylkoprawda.akcja.pl/ 
Stanisław Michałkiwicz http://www.michalkiewicz.pl/ 
Jan Pietrzak http://www.janpietrzak.pl/ 
Iwo Cyprian Pogonowski http://www.pogonowski.com/ 
Stanisław Remuszko http://www.remuszko.pl/ 
Piotr Semka http://www.areopag21.pl/wieczny_gdanszczanin/ 
Aleksander Ścios http://bezdekretu.blogspot.com/ 
Michał Tyrpa http://www.michaltyrpa.blogspot.com/ 
Janusz Wojciechowski http://www.januszwojciechowski.pl/ 
Krzysztof Wyszkowski http://www.wyszkowski.com.pl/ 
Rafał Ziemkieiwcz http://rafalziemkiewicz.salon24.pl/ 
Andrzej Zybertowicz http://zybertowicz.pl/