Wtorek (20 października) godz.17:00 Historia Myśli Politycznej

0

Wykład prof.Andrzeja Nowaka
Wtorkowe wykłady prof. Andrzeja Nowaka są nowym cyklem wykładów, poświęconych historii myśli politycznej. Pierwszy z nich omawiał klasyczną myśl chińską, drugi – opisał poglądy filozofów greckich, w szczególności Platona, trzeci ma mówić o Arystotelesie, czwarty o rzymskiej myśli politycznej, o Cyceronie i św. Augustynie, następny o renesansie i Machiavellim, jeszcze dalszy o Oświeceniu itp. Ostatni wykład ma traktować o polskiej myśli politycznej.
Nowak_Historia_mysi

Recommended Posts

Leave a Comment