Wtorek (17 stycznia) godz.17:00 Wykład profesora Andrzeja Nowaka

0

„Między konfederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski”!

WYKŁADY Z TEGO CYKLU BĘDĄ KONTYNUOWANE W 2017R. [program poniżej].

1.Między konferederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski (17 stycznia – zmiana pierwotnego terminu!)

Bibliografia:

Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991

Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986

Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012

Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000

Prof. Andrzej Nowak „Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?” – z tomu „Historie politycznych tradycji”, Kraków 2007.

A.Nowak – Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?

oraz widowisko Konstytucja 3 Maja w reżyserii Krzegorza Królikiewicza (1976) – poniżej film w 1-9 cz..

2. Napoleon a sprawa polska: spór o zachodnią orientację poklskich nadziei (7 lutego)

3. Aleksander i Mikołaj a sprawa polska: spór o wschodnią orientację polskich nadziei (7 marca)

4. „Bić się czy nie bić”: spór o polskie powstania (4 kwietnia)

5. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX (9 maja)

6. Narodziny nowoczesnej polityki: spór polskich partii (Piłsudski, Dmowski, Witos i inni) – ( 6 czerwca).

 

Recent Posts

Leave a Comment