Poniedziałek (20 marca) godz.19:00 Klub Ronina

0

19.00 – Przegląd Tygodnia Stanisława Janeckiego

20.00 – Wieczór Autorski Krzysztofa Masłonia – „W pisarskim czyśćcu” (wyd. Zysk). Prowadzenie – Tomasz Zapert, fragmenty książki odczyta Maciej Rayzacher

Nie ma literatury polskiej bez Zbigniewa Herberta, ale i bez Wisławy Szymborskiej, bez Tadeusza Konwickiego i Marka Nowakowskiego, bez zapisującego w jej historii najnowsze rozdziały Jarosława Marka Rymkiewicza. O nich wszystkich i o wielu innych dwudziestowiecznych pisarzach polskich opowiada książka Krzysztofa Masłonia.
Każdy z bohaterów książki zmierzał własną drogą do pisarskiego nieba, niejednego jednak poprowadziła ona w odwrotnym kierunku. A, jak to zwykle bywa, dla większości metą okazał się półmetek – znaleźli się w literackim czyśćcu. Od Czytelników zależeć będzie, kiedy i czy w ogóle się z niego wydostaną.

Recent Posts

Leave a Comment