Wtorek, 2 stycznia 2018 r., o godz. 18:00 Krakowski Klub Wtorkowy

0

Zapraszamy na spotkanie
Krakowskiego Klubu Wtorkowego

w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3
we wtorek, 2 stycznia 2018 r., o godz. 18

Przyszłoœść teatru i krakowskiej kultury

Goœciem Klubu będzie Marek Mikos (teoretyk literatury i teatru,
medioznawca, krytyk teatralny i literacki, wykładowca akademicki,
dyrektor naczelny Narodowego Starego Teatru w Krakowie).

Spotkanie poprowadzi Jarosław Tochowicz.

Recent Posts

Leave a Comment