Oświadczenie działaczy opozycji antykomunistycznej w sprawie Ukrainy

0

28. 02. 2014r.

Rządy demokratycznych państw

Organizacje międzynarodowe

Społeczeństwa Wolnego Świata

My, byli działacze opozycji antykomunistycznej oraz ludzie dobrej woli, oświadczamy:

Rosja wtargnęła na terytorium niepodległego państwa ukraińskiego, naruszając granice sąsiedniego państwa oraz naruszając umowy międzynarodowe. Środowiska tatarskie z Krymu alarmują, że specjalne odziały rosyjskie działają na terenie Autonomii Krymskiej.

1. Nazywanie przez Rosję i Rosjan Krymu „rdzenną ziemią rosyjską” jest historycznym kłamstwem. Krym, niepodległe państwo tatarskie – Chanat Krymski – zostało podstępnie zaanektowane w 1783 roku, a następnie okupowane przez Imperium Rosyjskie oraz ZSSR. W roku 1918 przez parę miesięcy istniało odrodzone państwo pod nazwą Demokratyczna Republika Krymu, zdławiona przez bolszewików. W 1954 Krym został administracyjnie podporządkowany Ukrainie Sowieckiej.

Od paru dni postępuje agresja wobec Półwyspu Krymskiego, a co za tym idzie, została podeptana przez armię Federacji Rosyjskiej niepodległość państwa ukraińskiego. Niekwestionowanymi rdzennymi mieszkańcami Krymu są Tatarzy Krymscy, w roku 1944 doświadczeni deportacją ze swej ojczyzny – czystką etniczną. Przeważająca część Rosjan zamieszkałych na Krymie to przesiedleńcy z Rosji lub ich potomkowie. Tatarzy jednoznacznie zadeklarowali związanie swojego losu z niepodległym państwem ukraińskim.

2. Rosja oświadczyła, iż jej obowiązkiem jest wziąć w opiekę swoich rodaków, którzy będąc mniejszością narodową, poddani zostali jakoby presji i prześladowaniom na Krymie przez Ukraińców i Tatarów. Jest to oburzające kłamstwo, którego używają władze Federacji Rosyjskiej jako pretekstu do ataku na ukraińskie terytorium. Należy z całą odpowiedzialnością podkreślić, iż to ludność rosyjska, jako etniczna większość, od czasu deportacji Tatarów dominowała w Autonomii Krymskiej, zarówno w życiu politycznym, jak i społecznym. Powtarza się scenariusz z Naddniestrza, Abchazji i Cchinwali. Jako że na naszych oczach naruszane są prawa Ukrainy, zwracamy się do rządów demokratycznych państw, organizacji międzynarodowych, oraz obywateli Wolnego Świata z prośbą o presję na rząd Federacji Rosyjskiej, by zaprzestał agresji na sąsiednie, niepodległe państwo.

Żądamy:

? Całkowitego wycofania się z terytorium Ukrainy wojsk rosyjskich.

? Utworzenia komisji międzynarodowej dla zbadania sytuacji w Autonomii Krymskiej.

? Anulowania podjętej pod wpływem Moskwy uchwały Parlamentu Autonomii Krymu o

przeprowadzeniu referendum na temat dalszego statusu tej jednostki terytorialnej Ukrainy,

które ma się odbyć w dniu 25 maja 2014.

? Uchwalenia przez Parlament Ukrainy ustawy o repatriacji wszystkich Tatarów

Krymskich z miejsc zesłania na Krym. Projekt takiej ustawy został odrzucony przez

Wierchowną Radę Ukrainy w roku 2013.

? Uznania Medżlisu Tatarów Krymskich za oficjalny organ przedstawicielski na arenie

międzynarodowej.

Podpisy należy nadsyłać na adres internetowy: pietia1963@wp.pl

Selim Chazbijewicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, działacz Tatarski, Polska

Janina Jadwiga Chmielowska, była opozycjonistka niepodległościowa, Polska

Piotr Hlebowicz, były opozycjonista niepodległościowy, antykomunista, Polska

Karol Gwoździewicz, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Maciej Ruszczyński, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Magdalena Czachor, była opozycjonistka niepodległościowa, Polska

Leonardas Vilkas, były opozycjonista niepodległościowy, Litwa

Swietłana Czerwonnaja, profesor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Kazimierz Kubrak, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Dominik Jakub Napiwodzki, Polska

Monika Górka, Polska

Leszek Dobrzyński, były opozycjonista niepodległościowy, Poseł do Sejmu RP, Polska

Bożena Napiwodzka, Polska

Joanna Mroczkowska, Polska

Alina Pawluk, Polska

Ewa Górka, Polska

Damian Tarkowski, Polska

Piotr Kalisz, były opozycjonista niepodległościowy, Kraków

Jerzy Jankowski – Norwegia, były opozycjonista niepodległościowy Solidarność Walcząca

Aleksandr Podrabinek, były opozycjonista niepodległościowy, dziennikarz, Rosja

Vardan Harutyunyan, President of the Center for Rights and Freedom Armenia

Marcin Mucharski, Polska

Beata Kuna, Polska

Maciej Kuna, Polska

Musa Czachorowski, Muzułmański Związek Religijny, wydawca, Polska

Mirosław Boruta, dr, socjolog, Polska

Roman Jarmuszkiewicz, były opozycjonista niepodległościowy, Szwecja

Wojciech Marchewczyk, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Ewa Kubasiewicz, była opozycjonistka niepodległościowa, Francja

Adas Jakubauskas, Prezes asocjacji Stowarzyszeń Tatarskich na Litwie, Litwa

Józef Baran, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Dżenetta Bogdanowicz, Polska

Iza Melika Czechowska, Polska

Radamés Abdülhakim Pavanello

Timur Kurtumerov

Bartłomiej Gotlibowski, Polska

Paweł Nowak, Polska

Magdalena Borkowska, Polska

Paul Kekai Manansala

Maciej Kowaliński, Polska

Kinga Lach, Polska

Taras Laturynskyi, Ukraina

Michał Antonowicz, Polska

Marek Łukaniuk, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Adam Kalita, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Barbara Łukasik, UK

Saulius Peceliunas, były opozycjonista niepodległościowy, Litwa

Aminat Saijewa, ambasador Republiki Czeczeńskiej Iczkeria, Litwa

Mart Niklus, były opozycjonista niepodległościowy, Estonia

Valeri Kalabugin, Estonia

Stanisław Markowski, były opozycjonista niepodległościowy, kompozytor, fotograf, Polska

Violetta Kardynał, dokumentalistka filmowa, Kanada

Piotr Zarębski – reżyser filmowy

Lesya Barankevich – Ukraine

????? ?????? – Akhiad Idigov, były speaker Parlamentu Republiki Czeczeńskiej Iczkeria

Gennadiy Savchuk, Ukraina

Czesław Lipka, były opozycjonista niepodległościowy – Sydney Australia

Joanna Radecka, była opozycjonistka niepodległościowa – Gdynia, Polska

Eugene Savchuk, Ukraina

Jerzy Rojek, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

????????? ??????, Ukraina

Tadeusz Szymański, Polska

Natalia Nowicka, Polska

Małgorzata Zasada, Polska

Sławomir Karpiński, były opozycjonista niepodległościowy, prezes Stowarzyszenia “13 grudnia” , Polska

Ałła Dudajewa, żona Dżochara Dudajewa, dziennikarka, poetka, malarka, Gruzja

Krystyna Grzybowska, Polska

Ali Öozenbaş, Q?r?m Ukraina

Katarzyna Schejbal – Dereń, Polska

Valery Buibal, były opozycjonista niepodległościowy, Mińsk, Białoruś

Mariusz Witkowski, Polska

Witold Stępień, Polska

Walerian Wiśniewski, Klub Gazety Polskiej, Konstantynów Łódzki, Polska

Marek Chodakiewicz, Polska

Dr Hijran Aliyeva-Sztrauch, Chief-editor of "New Promethee", Polska
Marta Woźniak, Polska
Adam Borowski,  były opozycjonista niepodległościowy, wydawca, Polska
Marcin Mierzejewski, Polska
Myroslava Plevako, Paris, France
o. Mirosław Zabrocki, CSSp, Polska
Agnieszka Nadolska, Polska
Oskar Mroczkowski, Polska
Małgorzata Wojtkowska, Polska
Paweł Kukiz,  wokalista, syn działacza kresowego Tadeusza Kukiza, Polska
Ewa Glonek, Polska
???????  ???????, ???????, ?. ??????
Jacek H. Graff – Kraków, Polska
Tomasz Otocki, dziennikarz, Warszawa, Polska
Bogdan Dragowski, Polska
Karol Kühn – Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Polska
Jacek Kazimierski, Wiceprezes Stowarzyszenia Solidarni 2010, Polska
Jerzy Gawrysiak, Polska
Jacek Bezeg, Polska
Bogumił Zaczyk, RUCH KU IV RP, Polska
AK. Andruch, Polska
Anna Stasiak, Polska
Jerzy Stasiak, Polska
Mariusz Tamborski, Polska
Andrzej Werter,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska
Mariusz Nosarzewski, były działacz Federacji Młodzieży Walczącej, Polska
Anna Sztandur, grafik, Polska
Eldaniz Yusibov
Janusz Koziarz, Polska
Kazimierz Maciejewski, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, były opozycjonista niepodległościowy, Polska
Marek Skowroński, Polska
Aldona Maria Pawłyk – dr nauk filozoficznych, em. adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska
Ewa Gutek – pełnomocnik Solidarnej Polski w okręgu nr 1 i Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Ruchu Oburzonych Rzeczpospolita Obywatelska, Polska
Barbara Werbanowska, Polska
Tadeusz Piątek, były opozycjonista niepodległościowy, Polska
Kama Michałowska, Polska
Bogusław Dąbrowa – Kostka, Polska
Sheihi Ibba, Oslo, Norwegia
Zbigniew Skorecki, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Krzysztof Bzdyl – prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Roman Bielański, były opozycjonista niepodległościowy, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Polska

Dżafer Jakubowski, Polska

Mirosław Bogdanowicz, Polska

Lech Zborowski, Polska

Serena Gonzales, Portugalia

Kristina Nejman, były opozycjonistka niepodległościowa, Bułgaria – Polska

Isa Gambar, były speaker Azerbajdżańskiego Parlamentu, Azerbajdżan

Jerzy Hlebowicz, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Katarzyna Bielańska, była opozycjonistka niepodległościowa

Vitalija Kazilionyt?, Pasvalys, Lietuva, Lithuania

Jacek Jagiełka, były opozycjonista niepodległościowy

Andrzej Kurek, Polska

Zianon Paźniak, przewodniczący Konserwatywno-Chrześcijanskiej Partii Białoruski Front Narodowy. USA

Mariola Konieczna, Polska

Wanda Zalewska – Zdun, Polska

Paweł Zdun, Polska

Elżbieta Wysocka, Polska

Adam Cymborski, “Solidarność Walcząca” oddział Warszawa, Polska

Magda Jaskulska, Polska

Marek Warecki, Polska

Wojciech Warecki, Polska

Synergian Bezak, pełnomocnik powiatu zgorzeleckiego Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Polska

Dżemil Bogdanowicz, Polska

Julliette Mikhailova

???????? ????? ????????

Janina Lewinska, Kraków, Polska

Zuzanna Trojanowska, Polska

Andrzej Trutkowski, Sosnowiec, Polska

Janusz Zaręba, Polska

Jarosław Kresa, Dzierżoniów, Polska

Teresa Bochwic, Polska

Damian Tarkowski, Polska

Dariusz Andrzej Jasiński, Polska

Izabela Galicka, historyk sztuki, Polska

July Marchenko

?????? ???????????, były opozycjonista niepodległościowy, Gruzja

????? ???????, były opozycjonista niepodległościowy, Gruzja

????? ??????????, Gruzja

????? ??????????, pisarz, filozof, działacz społeczny, Gruzja

????? ????????, Gruzja

???? ???????, Gruzja

?????? ??????????, Gruzja

??????? ???????, Gruzja

???? ???????, Gruzja

???? ?????????, Gruzja

???? ????????????, Gruzja

?????? ????????????, Gruzja

Hubert Napiórkowski, UK

Beata Gromek, UK

Serena Gonzalez, Portugal

Zora Monterro, Chile

Ronald Momogeeshick Peters, USA

Radosław Sass, Poland

Ramazan Saltuk, Turkey

Stelio Kardami, Greece

Cordella Morris, USA

Michał Antonowicz, Poland

Tomasz Komendziński, Ph.D. Nicolaus Copernicus University, Poland

Mieczysław Dzikowski, Poland

Tatiana Fedorczuk, Germany

Wiktoria Bieńkowska, Poland

Victor Aleynikov, USA

????? ???????, Ukraine

Sergey Ivaschenko, Ukraine

Andrey Paschenko, Ukraine

E???? ??????????, Ukraine

??????? ????????, Ukraine

???? ??????, Ukraine

?????? ??????????, Ukraine

Marina Tomchuk, Ukraine

Nadezhda Ilina, Ukraine

Viacheslav Via, Ukraine

Olexandr Valov, Ukraine

Pavel Ermachenkov, Ukraine

Vitalij Rysev, Germany

??????? ??????, Ukraine

Talita M. Bertanha de Freitas, Brazil

Tetyana Epala, Germany

Yuliia Loyik, Ukraine

Jaroslav Garabazhiv, Ukraine

Velichkov Vadim, Ukraine

Diana Attarova, Ukraine

Victor Ivanchenko, Ukraine

Sergej Milejko, Ukraine

Paulina Pryczka, Poland

????? ??????????????, Russia

Yaroslav Komarenko, Ukraine

Karina Karpushina, Ukraine

?????? ????????, Ukraine

????? ????????, Ukraine

Svetlana Kurilo, Ukraine

?????? ??????, Ukraine

Andrey Goncharov, Ukraine

Katarzyna Duda, Poland

Aleksandr Uvechlivy, Ukraine

Dasha Vovk, Ukraine

Gunel Rehimli, Azerbaijan

Petro Makarov, Ukraine

Roman Moshkovskiy, Ukraine

??????? ??????, Ukraine

Oxana Strus, Ukraine

Mübariz B?dirxanl?, Azerbaijan

Recent Posts

Leave a Comment