Stworzenie czy ewolucja? – Michał Chaberek OP w rozmowie z Tomaszem Rowińskim

0

Wielki Tydzień spędziłem na lekturze książki „Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika” – wydanej przez Frondę rozmowy Michała Chaberka OP i Tomasza Rowińskiego. Zgodnie z tytułem, ks. Chaberek opisuje w nim relacje między wiarą, chrześcijańską tradycją i tradycyjnym nauczaniem kościoła a rozmaitymi szkołami dotyczącymi powstania świata, człowieka i gatunków. Rzecz jest niewątpliwie interesująca, choć na pewno bardziej doceniłby ją, lub też nabrał chęci na mocną polemikę, ktoś zajmujący się tymi zagadnieniami naukowo.

Ja tymczasem jestem jak ci prości ludzie, opisani w jednym z rozdziałów, którzy zdziwili się, że gdzieś tam toczą się spory o to, co dla nich zawsze było oczywiste i tę ich oczywistość ktoś dopiero teraz, prowadząc polemiką z naukową modą, na nowo odkrywa.  Rozpiętość postaw – od trudnego do obrony, za to lubianego jako wygodny przeciwnik przez darwinistów odczytania dosłownego, przez kreacjonizm młodej ziemi, teorię inteligentnego projektu, wielkiego wybuchu, aż do neodarwinizmu – zostaje w pełni opisana, przy czym Chaberkowi najbliższa zdaje się być teoria IP. Mnie natomiast, jako czytelnika mało z tematem obeznanego, zaskoczyła popularność, ba – obowiązywanie wręcz – neodarwizmu wśród teologów. Cóż, ks. Chaberek wraz z naukowcami, po których prace chętnie sięga w swojej polemice mają tu bardzo dużo do zrobienia. Pocieszeniem jest natomiast, że, jeśli się nie mylę, zwykli chrześcijanie mają w tej sprawie więcej zaufania do Słowa objawionego, niż teologowie.

W związku z tym nie mogę obiektywnie ocenić, czy argumenty przeciw darwinizmowi a za inteligentnym projektem będą w stanie przekonać potencjalnych polemistów, tak, jak przekonują mnie. Sami rozmówcy zdają się tutaj być dość wstrzemięźliwi, uznając wyznawców teorii post-Darwinowskich i post-Malthuzjańskich raczej za ideologów i doktrynerów, niż szukających prawdy naukowców. Zapewne z wzajemnością zresztą.

Książka rozwija i uzupełnia wątki, poruszone już jakiś czas temu w 63 numerze Frondy (jeszcze pod redakcją Tomasza Terlikowskiego) i warto ją w związku z tym polecić przede wszystkim osobom, które chcą pogłębić ten temat, zwłaszcza, jeśli zajmują się nim zawodowo, naukowo i lubią prowadzić długie polemiki. Z mocną argumentacją, lecz, ze wspomnianych wyżej przyczyn, bez gwarancji sukcesu.

Michał Chaberek OP, rozmawia Tomasz Rowiński, Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika, Fronda 2014

stworzenie_czy_ewolucja

Recent Posts

Leave a Comment