Oświadczenie ws Dżemilewa i Krymu

0
Dzemilew

Oświadczenie

22 kwietnia 2014 r. powiadomiono Mustafę Dżemilewa o zakazie wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Zrobiły to okupacyjne służby ustawione na granicy Autonomii. W ten sposób Rosja chce uniemożliwić mu przebywanie na Krymie, gdzie mieszka z rodziną. Zakaz ma obowiązywać do 2019 r.  Dżemilew jest przywódcą Tatarów Krymskich i posłem do ukraińskiego Parlamentu.  15 lat spędził  w łagrach Rosji Sowieckiej za walkę o powrót Tatarów na Krym. Zostali oni 18 maja 1944r. zesłani do Uzbekistanu i innych republik sowieckich. Połowa narodu zginęła podczas wysiedlania. Do końca lat 80. mieli kategoryczny zakaz powrotu na Krym.
Protestujemy przeciwko decyzjom okupacyjnych rosyjskich władz Krymu, które godzą w podstawowe prawa człowieka. Wzywamy polityków całego świata do interwencji w sprawie samowoli i łamania praw człowieka przez rosyjski reżim okupacyjny Krymu. Apelujemy do środków masowego przekazu o nagłośnienie i potępienie rosyjskiej samowoli i niespotykanej w cywilizowanym świecie praktyki.

Za Komitet Polityczny Tatarów Krymskich na Obczyźnie
Selim Chazbijewicz
Piotr Hlebowicz
Jadwiga Chmielowska
Jerzy Szahuniewicz

Recent Posts

Leave a Comment