Audycja 591 (czwartkowa) zajawki

0

19:00 Powitanie: Niepoprawne Radio PL
      KONKURS – WPiS 12/2014
      Źródło: http://e-wpis.pl/

Wysłuchaj prezentacji i odpowiedz na pytanie konkursowe!

19:07 Blog: Gadający Grzyb
      Marsz, marsz i po marszu
      Źródło: http://blog-n-roll.pl/pl/blogs/gadaj%C4%85cy-grzyb#.VJnFVccB

Dopiero połączenie sił i sojusz na poziomie instytucjonalnym dałyby efekt synergii i szansę na przekroczenie społecznej masy krytycznej. A oddzielnie? Ludzie zażyją spaceru, pokrzyczą i do domu.

19:17 Blog: Jozef Wieczorek
      Dyskryminacja Polakow czy dyskryminacja producentow makulatury
      Źródło: https://blogjw.wordpress.com/

Mo·e trzeba by by·o ten nasz system akademicki · istny skansen PRL zamieni· na system wykorzystuj·cy wysoki potencja· intelektualny Polaków, który doceniaj· za granicami ?
Moim zdaniem przy zachowaniu obecnego systemu akademickiego Polski nie da si· pozytywnie zmieni·, nie da si· wyzwoli· pozytywnej energii Polaków. Rzecz w tym, ·e na takiej zmianie rz·dz·cym, ani niestety tak·e opozycji · zdaje si· nie zale·y.

19:30 Felieton: Małgorzata Todd
      Obywatele i niewolnicy
      Źródło: http://mtodd.pl/

Nie dajmy si· postponowa· niewolnikom-najemnikom. Razem odwojujemy nasz· Polsk·!

19:38 Felieton: Lech Jęczmyk (czyta Bolo)
      Języków pomieszanie
      Organizator: Nowe Średniowiecze

Lech Jęczmyk „Nowe Średniowiecze”. Autor ukazuje jak po rozpadzie instytucji pańswtwowych „Imperium Białego Człowieka” następuje rozkład języków kolonialnych. Jak na wielkich obszarach globu: angielski, rosyjski, portugalski i inne języki europejskie, spotyka los jaki stał się już udziałem łaciny. Ich rozkład staje się zaczątkiem formowania nowych narzeczy i nowych lingwistycznych jakości.

19:48 Spotkanie: Grzegorz Braun?
      „Nie jestem krolikiem doswiadczalnym”
      Organizator: O wydarzeniach w PKW.

Relacja ze spotkania z Grzegorzem Braunem jakie odby·o si· w Cork w
Irlandii zaraz nazajutrz po jego zwolnieniu z aresztu gdzie trafi· w
zwi·zku ze spraw· Obywatelskiego Protestu w siedzibie PKW. Znakomity
Autor filmów dokumentalnych wyja·nia motywy i na·wietla kulisy zaj·cia.
Materia· polecamy zw·aszcza wszystkim sk·onnym da· pos·uch o rzekomej
prowokacji w PKW.

22:16 Audiobook: Gilbert Keith Chesterton (czyta Katarzyna)
      Święty Tomasz z Akwinu, odc. 37, c.d. rozdziału VIII – Natępstwo po św. Tomaszu
      Źródło: http://Chesterton-Sw-Tomasz-z-Akwinu.4shared.com/

Dlaczego tomizm triumfuje dziś, a nie zakwitł bezpośrednio po św. Tomaszu? Dlaczego doszło do wielkiej schizmy XVI wieku?

22:34 Audiobook: Józef Piłsudski (czyta Władysław)
      Rok 1920, odc. 35, cz. 10 rozdziału VIII
      Źródło: http://Rok-1920.4shared.com/

Józef Piłsudski opowiada o „krajobrazie” i nastrojach wśród ludności i wśród dowódców polskich po zwycięskiej bitwie o Warszawę. Omawia szczegółowo dalszą strategię walki z sowieckim najeźdźcą.

22:51 Audiobook: Sergiusz Piasecki (czyta Gadający Grzyb)
      Siedem pigułek Lucyfera – odc.26 Rozdział XIV – Wielka akcja – cz.1
      Źródło: http://siedem-pigulek-lucyfera.4shared.com/

Autentyczne przygody diabła Marka, w latach 1945 i 1946, w niepodległej Polsce demokratycznej, odtworzone na podstawie: dokumentów, zeznań świadków, wycinków prasowych oraz własnych
obserwacji autora.

23:04 Spotkanie: Roman Graczyk , prowadzący Adam Kalita
      Janusz Kurtyka – Rzeczpospolitej historyk i urzędnik
      Organizator / Źródło: Krakowski Klub Wtorkowy / http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl

Spuścizna Janusza Kurtyki w oczach jego kolegów i współpracowników

24:40 Blog: Józef Wieczorek
      Kryzys uniwersytetu – Fatalne tendencje – cz. 8
      Źródło: https://blogjw.wordpress.com/

Oczywi·cie uniwersytet to nie to samo co szko·a zawodowa i nie wszystko co tam si· robi/czego tam si· uczy winno mie· zastosowanie praktyczne i to natychmiastowe. Tym niemniej to co si· robi na uniwersytecie/czego tam si· uczy winno mie· jak·· warto·· i to wi·ksz· ni· warto·· makulatury. Niestety jak Pan profesor s·usznie wcze·niej zauwa·y· nikogo (niemal) nie interesuje to co zawieraj· prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i czego uczy si· studentów.

24:47 Historia: Godziemba (czyta Gadający Grzyb)
      Pobicie Handelsmana
      Źródło: http://blog-n-roll.pl/en/blogs/godziemba#.VJRPqccB

Na fali walk młodzieży narodowej z młodzieżą żydowską w marcu 1934 roku pobity został profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marceli Handelsman.

01:02 Kalendarz Historyczny: Ryszard Gromadzki, Piotr Dmitrowicz
      23,XII – Emilia Plater jak Joanna D’Arc
      Organizator: TV Republika

Publicysci komentują w TV Republijka aktualne rocznice ważnych wydarzeń historycznych.

01:16 FelietonRM: prof. Piotr Jaroszyński
      Myśląc Ojczyzna
      Źródło: http://www.radiomaryja.pl/

Prof. Piotr Jaroszyński w swym cotygodniowym felietonie dla Radia Maryja.

01:26 Spotkanie: W. Sumlinski – ks.S.Malkowski
      Lobotomia 3.0 – ducha – cz.2
      Organizator: Niepoprawne Radio PL – Cork

000001DC 0000005D 00006AA7 0000A17B 004E3CC6 004E3A88 00007C72 00007F7A 00313C49 0018834E

Recent Posts

Leave a Comment