Audycja 1113 (niedzielna) zajawki

19:08 Audiobook: Józef Mackiewicz (czyta MarkD)       Zwycięstwo prowokacji       Organizator: wyd.Kontra Białoruś zajęła jeszcze bardziej jednoznaczne stanowisko, gdy chodziło o wybór "raczej" po stronie bolszewickiej, a przeciw nacjonalizmom rosyjskiemu, a głównie polskiemu. Ukraina: Większość Dyrektoriatu opowiada się przeciwko "wszelkiej interwencji", co w praktyce oznacza kompromis z bolszewikami. Jedynie Petlura wypowiada się raczej za sojuszem z Polską, przeciwko bolszewikom. Dochodzi do rozłamu, w wyniku którego Petlura ogłasza się "naczelnym atamanem Ukrainy".

Audycja 1112 (czwartkowa) zajawki

19:01 Audiobook: Józef Mackiewicz (czyta MarkD)       Zwycięstwo prowokacji Przewrót bolszewicki oparł Lenin na dwóch dekretach: "Dekrecie o pokoju" i "Dekrecie o ziemi", ogłoszonych już nazajutrz po wybuchu rewolucji, tj. 8 listopada 1917 roku. Ale zaledwie po tygodniu, dnia 16 listopada, dołącza słynną "Deklarację Praw Narodów Rosji", która obwieszcza: "prawo wszystkich narodów b.imperium do samostanowienia i niepodległości, włącznie z oderwaniem i stworzeniem samodzielnego państwa".

Audycja 1111 (niedzielna) zajawki

19:09 Audiobook: Józef Mackiewicz (czyta MarkD)       Zwycięstwo prowokacji       Organizator: wyd.Kontra Demokracja to tylko równość. Dopiero liberalizm jest wolnością. Połązenie rowności z wolnością. ma wreszcie stwarzać ow ideał, ktory wszyscy pragniemy osiągnąć. Otóż Rosja carska nie była państwem demokratycznym, ale w końcu swego istnienia była państwem liberalnym. Ustroj komunistyczny liberalizm uważa za swego największego wroga.
page  1  of  222