PRAWDA O NOBLIŚCIE

  PRAWDA O NOBLIŚCIE   Równocześnie z powstaniem „Solidarności”, w 1980 roku Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Przyznanie temu poecie literackiej Nagrody [...]

page  7  of  20