Poniedziałek (10 grudnia) godz.19:00 Klub Ronina

0

19.00 – Nagroda Klubu Ronina – Człowieka Roku 2018 dla Ernesta Brylla

I Przegląd Tygodnia Józefa Orła

20.00 – Spotkanie autorskie Joanny Siedleckiej. Promocja drugiego, poszerzonego wydania „Pana od poezji „o Zbigniewie Herbercie. Spotkanie prowadzi Tomasz Zapert. Fragmenty książki przeczyta Maciej Rayzacher

Recent Posts

Leave a Comment