Nowe kłamstwa w miejsce starych – Anatolij Golicyn

0

Nowe-kłamstwa-w-miejsce-starych1

Anatolij Golicyn w 1984 roku wydał książkę pt. New Lies For Old (Nowe kłamstwa za stare), w której przewidywał przeprowadzenie przez ZSRR pierestrojki, jako operacji mającej na celu uśpienie czujności Zachodu. W 2007 roku książka została wydana po polsku pod tytułem „Nowe kłamstwa w miejsce starych, komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji”, nakładem biblioteki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wersja elektroniczna została opublikowana w Internecie.

 

Wysłuchaj klikając w okładkę lub wybierając  noweklamstwawmiejscestarych.niepoprawneradio.pl

Recent Posts

Leave a Comment