Życie po Życiu – czyli zagadka śmierci „Oracza” – Kazimierz Krajewski i Tomasz Łabuszewski

0

oracz

Historia Franciszka Potyrały „Oracza”, której tragicznie groteskowy finał miał miejsce w połowie lat 50-tych, była na tle losów białostockiej konspiracji niepodległościowej zjawiskiem pod wieloma względami wyjątkowym. Po pierwsze, był on jednym z najstarszych wiekiem dowódców nie tylko szczebla obwodowego, ale także wśród całej kadry oficerskiej białostockiej AK (miał w okresie okupacji niemieckiej ponad 45 lat). Po drugie, był też postacią
wywodzącą się z zupełnie innego regionu oraz całkowicie odmiennego pod względem kulturowym środowiska – mianowicie ze Śląska (był z wykształcenia inżynierem górnictwa).
Wysłuchaj klikając w okładkę lub wybierając oracz.niepoprawneradio.pl
Recommended Posts

Leave a Comment